Wednesday, 13 July 2011

Kenyataan Akhbar KSU KDN: Program Pendaftaran Pekerja Asing Sah dan Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja/Pendatang Asing Tanpa Izin atau Program (6P).

Kenyataan Akhbar
Y.Bhg. Tan Sri Mahmood bin Adam
Ketua Setiausaha
Kementerian Dalam Negeri
Program Pendaftaran Pekerja Asing Sah dan Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja/Pendatang Asing Tanpa Izin atau Program (6P).
12 Julai 2011
1. Kerajaan telah memutuskan Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja/Pendatang Asing Tanpa Izin atau Program (6P) yang dilaksanakan pada 11 Julai 2011 ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan sepertimana yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, YB. Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein. Sehubungan itu, perbincangan lanjut telah diadakan dan Kerajaan bersetuju untuk melaksanakan Program (6P) pada tarikh baru iaitu 1 Ogos 2011. Perubahan tarikh ini dilakukan bagi memberikan laluan untuk melaksanakan Program Pendaftaran Biometrik Pekerja Asing yang sah bermula esok, 13 Julai 2011 dan berlangsung selama dua (2) minggu sehingga 31 Julai 2011.
2. Selain untuk melengkapkan persiapan bagi Program 6P, rasional bagi melaksanakan Program ini adalah untuk menangani isu berhubung tindakan pekerja asing yang sah yang telah dan merancang untuk melarikan diri daripada majikan asal dengan niat untuk menyertai Program 6P. Pendaftaran Pekerja Asing yang sah melibatkan pengambilan data biometrik dan melengkapkan maklumat yang disimpan oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM).
3. Dengan mempunyai data biometrik, JIM akan berupaya mengenal pasti dengan tepat pekerja asing yang sah yang telah lari daripada majikan termasuk mereka yang telah membuang dokumen pengenalan diri sedia ada dan menukar dengan dokumen baru dengan identiti yang berbeza. Dalam kes sebegini, mereka yang dikenal pasti tidak akan dibenarkan untuk menyertai program pemutihan dan dinasihati kembali kepada majikan asal atau akan dihantar balik melalui program pengusiran.
4. Dianggarkan sejumlah 1.8 juta pekerja asing yang sah bekerja dengan majikan di Malaysia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 321 majikan di seluruh Malaysia yang mempunyai pekerja asing yang sah melebihi 500 orang. Oleh yang demikian, satu taklimat untuk 228 syarikat yang merupakan majikan di Semenanjung Malaysia dalam kategori yang disebutkan tadi diadakan pada malam ini bagi memaklumkan inisiatif Kerajaan ini.
5. Program Pendaftaran Pekerja Asing yang sah ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh JIM. Kaunter-kaunter pendaftaran di pejabat-pejabat Jabatan Imigresen Malaysia setiap negeri di Semenanjung Malaysia akan memulakan operasinya esok. Semua majikan yang mempunyai pekerja asing adalah dikehendaki untuk memastikan setiap pekerja asing mereka membuat pendaftaran biometrik. Tidak ada sebarang bayaran dikenakan dalam proses ini.
=Tamat=

Kenyataan Akhbar Y.B. Dato’ Lee Chee Leong Timbalan Menteri Dalam Negeri Program 6P

 1. Sejumlah 348 syarikat dan persatuan yang ditawarkan Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah bersetuju menerima syarat tawaran untuk dilantik sebagai syarikat pengurus bagi membantu proses pendaftaran dan pemutihan dalam Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja/Pendatang Asing Tanpa Izin atau Program 6P.
   
 2. Kesemua syarikat dan persatuan tersebut  telah dipanggil menghadiri taklimat khas dan dimaklumkan tentang fungsi serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi sepanjang bertindak sebagai rakan pengurus bagi program ini. Jumlah 348 syarikat dan persatuan ini telah terpilih daripada sejumlah 1,390 permohonan melalui saringan yang dikendalikan sebuah jawatankuasa khas yang bersidang dua kali pada 13 Jun dan 6 Julai lalu.
   
 3. Jawatankuasa Khas Pemilihan ini dianggotai 17 wakil dari pelbagai bahagian dan kementerian, terdiri daripada KDN, Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Kementerian Sumber Manusia (KSM), Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM), Polis Di Raja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
   
 4. Pada masa yang sama, Kerajaan juga telah menghadkan kadar maksimum caj perkhidmatan yang boleh ditetapkan oleh syarikat-syarikat pengurus yang dilantik untuk mengelakkan sebarang unsur manipulasi dan penetapan kadar yang tidak munasabah. Kadar maksimum yang ditetapkan adalah RM35 bagi proses pendaftaran dan bagi peringkat seterusnya iaitu proses pemutihan, caj perkhidmatan maksimum adalah RM300. Para majikan atau individu tidak perlu membayar caj-caj ini sekiranya berurusan secara langsung dengan pihak JIM.
   
 5. Namun begitu, untuk peringkat kedua iaitu pemutihan, setiap majikan perlu untuk membuat beberapa pembayaran bagi setiap pekerja yang diberikan permit kerja secara sah. Bayaran untuk perkara-perkara wajib ini antaranya adalah bayaran levi dan bon jaminan mengikut kadar yang ditetapkan mengikut sektor dan negara asal, caj Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) dan insurans.
   
 6. Majikan adalah dinasihati tidak membuat sebarang pembayaran pada masa kini kepada mana-mana pihak sehinggalah tarikh rasmi bagi setiap proses diumumkan. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh YAB. Timbalan Perdana Menteri, Kerajaan telah bersetuju untuk menjadualkan semula tarikh pembukaan kaunter pendaftaran Program 6P. Ini disebabkan beberapa faktor, antaranya keperluan untuk membuat latihan intensif kepada seramai lebih 5,000 petugas yang akan terlibat, selain kita sedang menyediakan mekanisme untuk menangani isu terdapat pekerja asing yang sah kini mula lari dari majikan asal untuk terlibat dalam Program 6P dengan mencari majikan baru yang boleh menawarkan gaji yang lebih lumayan.
   
 7. Dalam isu ini, Kerajaan telah memutuskan untuk tidak membenarkan pekerja asing yang terlibat untuk diputihkan sungguhpun telah didaftarkan. Sehubungan itu, adalah dinasihatkan agar pekerja asing yang sah dan memiliki permit kerja yang masih mempunyai tempoh sah laku yang didakwa telah melarikan diri agar kembali kepada majikan asal. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia akan menyemak rekod setiap PATI sebelum proses pemutihan dilaksanakan kerana inisiatif ini hanya terbuka kepada pekerja asing tanpa izin.
   
 8. Pada masa yang sama, Kerajaan juga akan memberikan maklumat lengkap berhubung setiap proses termasuk senarai syarikat pengurus yang dilantik, lokasi-lokasi kaunter pendaftaran, cara dan kaedah pendaftaran serta maklumat-maklumat lain melalui media massa dan laman web Kementerian Dalam Negeri (KDN) dalam masa terdekat. Sebarang pertanyaan lanjut boleh dikemukakan kepada sekretariat program di Bahagian Hal-Ehwal Dalam Negeri, KDN.

Friday, 8 July 2011

Berita Terkini

 

Penjadualan Semula Tarikh Pembukaan Kaunter Pendaftaran Bagi Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja/Pendatang Asing Tanpa Izin (Program 6P)

8 July 2011
 1. Kerajaan membuat keputusan untuk menjadualkan semula tarikh pembukaan kaunter-kaunter pendaftaran bagi Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja/Pendatang Asing Tanpa Izin atau singkatannya Program 6P yang sebelum ini ditetapkan pada 11 Julai 2011 kepada satu tarikh yang ditetapkan kelak.
   
 2. Penjadualan semula ini dibuat bertujuan untuk membolehkan proses latihan intensif diberikan kepada lebih 5,000 petugas yang terdiri daripada pegawai Imigresen dan pekerja sambilan yang mewakili syarikat-syarikat pengurus yang dilantik. Tindakan ini dibuat susulan daripada keputusan kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak kaunter pendaftaran sama ada di pejabat-pejabat Imigresen mahupun yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat pengurus di seluruh Semenanjung Malaysia untuk mempermudah dan mempercepatkan proses pendaftaran.
   
 3. Berhubung dengan isu para pekerja yang dilaporkan lari daripada majikan yang sah dengan tujuan untuk terlibat dalam proses pemutihan melalui majikan yang lain, Kerajaan memutuskan untuk tidak membenarkan pekerja asing yang terlibat untuk diputihkan sungguhpun telah didaftarkan. Sehubungan itu, adalah dinasihatkan agar pekerja asing yang sah dan memiliki permit kerja yang masih mempunyai tempoh sah laku yang didakwa telah melarikan diri agar kembali kepada majikan asal. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia akan menyemak rekod setiap PATI sebelum proses pemutihan dilaksanakan kerana inisiatif ini hanya terbuka kepada pekerja asing tanpa izin.

DATUK ALWI HJ IBRAHIM
Timbalan Ketua Setiausaha (Kanan)
Sektor Dasar Imigresen dan Pendaftaran Negara
Kementerian Dalam Negeri

Friday, 24 June 2011

Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja Asing Dan Pendatang Asing Tanpa Izin (Program 6P)

 1. Mesyuarat Khas JKKPA-PATI yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri, YAB Tan Sri Haji Muhyiddin Hj Mohd Yassin yang diadakan semalam telah memutuskan bahawa sebuah pakej program yang menggabungkan beberapa syor yang dikemukakan oleh MPWA iaitu Program Penyelesaian Menyeluruh Terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) atau singkatannya Program 6P akan mula dilaksanakan berkuatkuasa 11 Julai 2011 sebagai pendekatan terkini oleh Kerajaan untuk memantapkan pengurusan warga asing di Malaysia.
 2. Menerusi program ini, PATI akan digesa untuk tampil membuat pendaftaran di mana-mana lokasi pendaftaran yang telah ditetapkan Kerajaan, dan seterusnya menyerahkan data maklumat peribadi mereka bagi dipertimbangkan untuk proses pemutihan (ditukar status menjadi pekerja sah). Bagaimanapun, tawaran untuk tampil bagi proses pendaftaran ini hanya akan dilaksanakan dalam tempoh terhad selama dua minggu, sebelum setiap maklumat diproses serta dipertimbangkan untuk tujuan kelulusan pemutihan. Selain itu, Program 6P ini juga pada masa sama menjadi platform terakhir bagi setiap majikan di Negara ini untuk mendaftarkan pekerja asing tanpa izin mereka secara sah – sebelum program penguatkuasaan secara bersepadu dilaksanakan Kerajaan secara besar-besaran.
 3. Antara rasional Program 6P ini dilaksanakan adalah untuk tujuan mendapatkan anggaran statistik jumlah PATI yang berada di Malaysia, selain mengumpul maklumat peribadi mereka termasuklah data biometrik (cap 10 jari tangan kanan dan kiri). Menerusi program 6P ini, Kerajaan akan mengenalpasti keperluan jumlah pekerja yang diperlukan setiap sektor yang dibenarkan mengambil pekerja asing di Negara ini. Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah kekosongan itu akan diisi oleh PATI yang berdaftar menerusi Program 6P ini, sekali gus membekukan pengambilan terus sumber baru pekerja asing dari luar negara bagi tempoh tersebut. Justeru, Program 6P ini secara rasionalnya bertujuan memantapkan pengurusan warga asing di negara ini, membantu mengawal kemasukan baru pekerja asing ke negara ini, membantu pengurusan aktiviti ekonomi Negara ini dan membantu mengawal perkembangan jenayah di Negara ini.
 4. Program 6P ini melibatkan enam peringkat iaitu PENDAFTARAN, PEMUTIHAN, PENGAMPUNAN, PEMANTAUAN, PENGUATKUASAAN dan PENGUSIRAN.
 5. Peringkat pertama iaitu PENDAFTARAN dilaksanakan untuk tujuan mendaftarkan PATI di Malaysia, dan menerusi kaedah ini, Kerajaan berpeluang mendapatkan maklumat majikan PATI, selain rekod peribadi serta data biometrik PATI yang merupakan elemen teras bagi rasional pelaksanaan program ini. Tindakan ini selari dengan inisiatif Kerajaan untuk mewujudkan pangkalan data komprehensif bagi setiap warga asing di Malaysia, sekali gus membolehkan proses pemantauan dilaksanakan secara lebih berkesan, termasuklah usaha membabitkan penyelesaian dalam menangani isu pemalsuan identiti serta dokumen yang selama ini mudah dipalsukan akibat tiada rekod biometrik.
 6. Peringkat kedua adalah PEMUTIHAN iaitu proses yang berfungsi untuk menyaring setiap PATI yang berdaftar menerusi program ini dan seterusnya mengenal pasti jika wujud keperluan untuk mengekalkan mereka dalam sektor tertentu yang mempunyai penawaran kekosongan kerja membabitkan pekerja asing. Jika hasil pertimbangan mendapati PATI yang terbabit sesuai untuk mengisi kekosongan tersebut, maka mereka akan diputihkan dan seterusnya dijadikan pekerja asing yang sah dengan senarai majikan yang berdaftar. Bagaimanapun, proses pemutihan ini hanya akan dipertimbangkan untuk sektor serta negara sumber yang tersenarai dalam dasar penggajian pekerja asing dan yang pernah diberikan kebenaran khas kerajaan termasuk sub-sektor yang sedang dibekukan. Pada masa yang sama, proses pemutihan ini juga akan mengambil kira kelayakan majikan berdasarkan keperluan semasa mengikut sektor dan sub-sektor yang akan ditentukan oleh kementerian/agensi kawal selia.
 7. Seterusnya ialah peringkat ketiga iaitu PENGAMPUNAN di mana PATI yang tidak tersenarai untuk diputihkan, atau PATI yang secara sukarela memilih untuk pulang ke negara asal mereka masing-masing akan diampun dan dibenarkan pulang atas kos sendiri tanpa dikenakan sebarang bentuk tindakan. Bagaimanapun, pengampunan ini hanya terhad kepada PATI yang melakukan kesalahan imigresen sahaja.
 8. Peringkat keempat ialah PEMANTAUAN yang akan dilaksanakan sebelum operasi penguatkuasaan bersepadu terhadap PATI dilaksanakan secara besar-besaran di seluruh Negara. Inisiatif ini akan digerakkan menerusi naziran ke premis-premis majikan untuk memberi nasihat selain pada masa sama menerangkan implikasi tindakan undang-undang sekiranya didapati melindungi pekerja berstatus PATI yang tidak berdaftar dengan Program 6P. Antara lain, majikan serta PATI yang berkenaan boleh dikenakan tindakan di bawah peruntukan Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Pindaan 2010) dan Akta Imigresen 1959/63 yang boleh membawa kepada hukuman denda sehingga RM1 juta.
 9. Peringkat kelima iaitu PENGUATKUASAAN adalah peringkat di mana satu operasi penguatkuasaan bersepadu akan dilaksanakan secara besar-besaran dan digerakkan dengan tujuan untuk mengesan serta menangkap PATI serta majikan yang dikenal pasti masih melakukan kesalahan imigresen.
 10. Peringkat keenam dan terakhir adalah PENGUSIRAN PATI yang telah ditangkap melalui operasi penguatkuasaan bersepadu bagi dikenakan tindakan undang-undang sebelum diusir keluar dari Negara ini. Oleh kerana kos bagi proses pengusiran ini ditanggung menggunakan peruntukan Kerajaan, maka setiap PATI yang diusir akan turut sama disenaraihitamkan daripada kebenaran untuk masuk semula ke negara ini.
 11. Peringkat pertama Program 6P iaitu Pendaftaran akan mula dilaksanakan berkuatkuasa pada 11 Julai 2011. Susulan daripada itu, Kerajaan akan melantik sejumlah syarikat dan persatuan pengurus sebagai ejen pelaksana. Pelantikan akan dibuat melalui penilaian terhadap syarikat-syarikat yang telah memohon secara rasmi kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) sebagaimana iklan tawaran yang dipaparkan di laman sesawang KDN pada 7 hingga 10 Jun 2011. Pemilihan syarikat dan persatuan yang akan bertindak sebagai ‘Syarikat Pengurus’ ini diputuskan sebuah jawatankuasa khas yang dianggotai 17 wakil daripada pelbagai bahagian di Kementerian Dalam Negeri (KDN), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Kementerian Sumber Manusia (KSM), Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM), Polis Di Raja Malaysia (PDRM) serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Pemilihan dibuat berdasarkan syarat serta kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga tarikh akhir iklannya dibuka kepada umum, sejumlah 1,390 permohonan diterima. Syarikat serta persatuan yang berjaya akan dimaklumkan dalam masa terdekat dan akan diberikan sijil pelantikan khas yang dilengkapi beberapa ciri keselamatan khusus untuk berfungsi sebagai bukti syarikat tersebut dilantik Kerajaan sebagai ejen sah bagi pelaksanaan 6P.

Wednesday, 15 June 2011

Kenyataan Media Setiausaha Bahagian Hal Ehwal Imigresen

Kerajaan melalui Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pekerja Asing dan Pendatang Tanpa Izin (JKKPA-PATI) telah memutuskan untuk melaksanakan Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja Asing Tanpa Izin. Program ini merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk memantapkan pengurusan warga asing di Malaysia.
Sehubungan itu, Kerajaan mengalu-alukan penyertaan daripada syarikat, persatuan dan pertubuhan yang berminat untuk menjadi wakil bagi menguruskan proses pendaftaran yang akan dilaksanakan pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pihak yang berminat perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh didapati melalui laman web Kementerian Dalam Negeri : www.moha.gov.my. Tarikh tutup permohonan ialah pada hari Jumaat, 10 Jun 2011.
Antara kriteria yang ditetapkan adalah syarikat yang mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan sumber manusia dan pekerja asing. Bagi persatuan dan pertubuhan pula, selain berdaftar dengan Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia, tawaran hanya dihadkan kepada persatuan/pertubuhan yang melibatkan majikan sahaja.
Selain memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, proses pemilihan yang akan dikendalikan oleh sebuah Jawatankuasa Khas yang diwakili oleh pelbagai kementerian dan agensi berkaitan juga akan membuat tapisan secara ketat. Ini melibatkan penilaian yang konsisten dengan syarat serta keperluan dan secara adil dan telus. Pemilihan juga akan mengambil kira rekod syarikat/persatuan/pertubuhan yang akan merujuk kepada data daripada pelbagai agensi berkaitan.
KDN memberi amaran dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang telah disenaraihitam dan didapati mempunyai penglibatan dalam kes-kes penipuan dan pengutipan wang tanpa kebenaran yang sah. Pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM) juga sedang membuat siasatan dan pemantauan terhadap aduan dan kes berkaitan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang didapati bersalah untuk mengelakkan sebarang penganiyaan dan manipulasi terhadap mana-mana pihak sama ada majikan atau para pekerja asing. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap kegiatan yang boleh menjejaskan pelaksanaan program ini sekali gus menjejaskan imej Negara.

LATAR BELAKANG PROGRAM PENYELESAIAN MENYELURUH PEKERJA ASING TANPA IZIN (PROGRAM 6P)
 • Program ini dilaksanakan melalui pewujudan sistem pendaftaran pendatang asing tanpa izin yang merangkumi pengambilan biometrik semua pendatang asing tanpa izin di Malaysia.
 • Program ini membabitkan enam pelan tindakan seperti berikut:
 1. Pendaftaran pendatang asing tanpa izin (PATI);
 2. Pemutihan PATI;
 3. Pengampunan PATI;
 4. Pemantauan PATI;
 5. Penguatkuasaan PATI;
 6. Pengusiran PATI;
 • Objektif program:
 1. Untuk mengumpul data jumlah pendatang asing tanpa izin di Malaysia;
 2. Untuk mendapatkan jumlah pendatang asing tanpa izin yang bekerja dalam sektor yang dibenarkan mengambil pekerja asing di Malaysia;
 3. Untuk memberi peluang kepada pendatang asing tanpa izin di Malaysia pulang ke negara asal tanpa dikenakan tindakan (terhad dalam tempoh dibenarkan yang akan diputuskan Kabinet);
 4. Untuk menyalurkan khidmat nasihat kepada pendatang tanpa izin serta majikan yang berkaitan mengenai kesalahan Imigresen;
 5. Untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang yang bertujuan mengurangkan bilangan pendatang tanpa izin di Malaysia;

DATO’ ZAITUN AB. SAMAD
SETIAUSAHA BAHAGIAN HAL EHWAL IMIGRESEN,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)

Thursday, 28 April 2011

Senarai Perkhidmatan :

1.Memohon dan membaharui permit pekerja asing
2.Memohon dan membaharui passport & visa
3.Menguruskan perkhidmatan pembantu rumah